MakerEDU

Maakeducatie voor onderwijsdeskundigen

MakerEDU’s missie is om het potentieel van Maken te gebruiken
om onderwijs en leren te transformeren.

Project resultaten

Wij inspireren onderwijsprofessionals om Maakeducatie te omarmen – een resultaatgerichte, interactieve benadering van lesgeven en leren.

Project Partners

Wij zijn een internationaal team van experts uit vier landen met een diepe passie voor maken en het onderwijs. Wij geloven dat leren door te doen het vermogen heeft om de onderwijservaring van elk kind te veranderen.

Make it Happen!

We werken met enthousiasme en creativiteit en laten je de voortgang van MakerEDU zien.


“Maken betekend dat leerlingen zelf aan de slag zijn. Hierdoor verschuift de rol van docent automatisch van leiden naar ondersteunen en begeleiden.”

Sandra Schön, Martin Ebner, Swapna Kumur

“Een leraar die een kind tijd en steun geeft om na te denken en te herzien, geeft een kind autonomie en het vermogen om zichzelf te vertrouwen als probleemoplosser, zelfs als hun weg tot succes anders is dan dat van anderen.”

Libow Martinez

Contact

Projectcoördinator:

E&G Projekt Agentur GmbH,       Grenzstraße 33, 03238 Finsterwalde, Germany

Contactpersoon: Markus Wegner

Email: erasmus@eg-projektagentur.de

Gegevensbescherming

Team Space

Erasmus+ Project

MakerEDU – Action-orientated Media Literacy for Educational Professionals (2021-1-DE02-KA220-VET-000032956)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.