Site pictogram MakerEDU

Over het project

MakerEDU

MakerEDU – Actiegerichte mediageletterdheid voor onderwijsprofessionals

Leren en leven in de context van toenemende digitalisering en kritische reflectie zijn in de toekomst niet meer weg te denken uit onze samenleving. Makerspaces en maakactiviteiten bieden als innovatieve praktijken de mogelijkheid om creatieve competenties actief te bevorderen, toegang tot en gebruik van (digitale) technologieën mogelijk te maken en sociale interactie bewust te verbinden. Dit vergroot zinvolle participatie in de steeds digitaler wordende wereld.

Met MakerEDU creëren we de mogelijkheid om onderwijsprofessionals op te leiden als multipliers op het gebied van making en maker education en om actiegerichte mediageletterdheid door te geven aan kinderen en jongeren in heel Europa. Voorwaarde voor dit laatste is echter dat de opvoeders zelf zich met deze onderwerpen bezighouden en de bijbehorende competenties ontwikkelen.

MakerEDU’s missie is om het potentieel van Maken te gebruiken om onderwijs en leren te transformeren.

Mobiele versie afsluiten